Till startsidan
Translate

Internationellt utbyte för energieffektivisering och hållbar utveckling

2015-10-09 09.35

I Sverige är fjärrvärme den mest utbredda tekniken för att värma upp fastigheter. Utanför våra gränser är fjärrvärme dock inte lika etablerat. På europeisk nivå drivs nu flera projekt för att sprida kunskap om storskalig och hållbar uppvärmningsteknik.

Kraftringen medverkar i det av EU finansierade projektet Cityfied, som syftar till att energieffektivisera befintliga bostadsområden. Tillsammans med Lunds kommun, LKF och IVL renoverar och utvecklar Kraftringen bostadsområdet Linero i Lund. Där installeras teknik för smarta fjärrvärmelösningar, solceller för närproducerad el, visualiseringslösningar för att de boende skall kunna följa sin elkonsumtion samt laddare för elfordon.

Lund utgör tillsammans med Laguna di Duero i Spanien och Soma i Turkiet demonstrationsplats för Cityfiedprojektet, som följs av ytterligare 40 europeiska städer. Representanter från projektet har i dagarna samlats i Sverige för att utbyta erfarenheter kring energieffektivisering och fjärrvärmeteknik. Man besökte då bland annat Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta, som eldas med biobränslen och producerar både värme och el till regionen.

- Cityfiedprojektet bidrar till att Kraftringen, LKF och Lunds kommun får en möjlighet att utbyta nya idéer som kan bidra till en hållbar utveckling i Lund, menade Marcus Paulsson som är projektansvarig för Cityfied i Lund.

Cityfiedprojektet startade i april 2014 och pågår fram till april 2019. Projektet ska sprida erfarenheter och kunskap om energieffektivisering och hållbar stadsutveckling till yrkesmän, akademi och till allmänheten.

Fjärrvärme är klimatsmart och har bidragit till att vi i Sverige kunnat minska både utsläppen av svavel och av koldioxid. Fjärrvärme gör det också möjligt att ta tillvara resurser som annars skulle ha gått till spillo, till exempel restvärme från industrier och forskningsanläggningar, returträ eller avfall som inte kan materialåtervinnas.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]