Till startsidan
Translate

Delårsrapport för årets tredje period publicerad

2015-10-20 07.56

I dag publiceras Kraftringens delårsrapport för perioden januari – september 2015.

Trots lägre energivolymer ökar koncernens resultat efter finansiella poster till 231 mnkr (198). Det positiva operativa kassaflödet på 201 mnkr (150) bidrar till att minska nettoskulden till 2 322 mnkr (2 426).

Stora nyinvesteringar pågår i fjärrvärmenätet, med bland annat pågående anslutningar det gemensamma fjärrvärmenätet med Landskrona och Helsingborg, samt av forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]