Till startsidan
Translate

Kraftringens samhällsnyttiga arbete uppmärksammas

2016-11-22 11.57

Kraftringens samhällsnyttiga arbete har uppmärksammats vid en prisceremoni i Paris arrangerad av the European Centre of Employers and Enterprises, CEEP. Priset delas ut till företag och organisationer vilka är leverantörer av offentliga tjänster och som enligt CEEP utmärkt sig med ett enastående CSR-arbete.

Kraftringen har tilldelats CEEP:s CSR Label som ett kvitto på verksamhetens samhällsnyttiga arbete.
- Vi är glada och stolta över att Kraftringen, som en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle, uppmärksammas på europeisk nivå. Utmärkelsen är inspirerande för vårt fortsatta arbete där vi både ska minimera verksamhetens ekologiska fotavtryck och genom affärsmässig samhällsnytta bidra till tillväxt och hög livskvalitet i regionen där vi är verksamma, säger Kraftringens VD Sylvia Michel.

Kraftringens bidrag till socialt och miljömässigt hållbar renovering av bostäder i Linero i Lund uppmärksammas som ett exempel på hur ett företag kan verka för en hållbar samhällsutveckling.

Renoveringen av bostäderna i Linero i Lund bedrivs inom ramen för ett EU-projekt kallat CITyFiED, där Kraftringen samarbetar med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighets­bolag AB (LKF) och IVL Svenska Miljöinstitutet för att modernisera och energieffektivisera ett bostadsområde byggt i början av 70-talet. Kraftringen bidrar både till att minska områdets energiförbrukning och att genom lokal energiproduktion och hållbara energileveranser minimera den miljöbelastning som återstående energiförbrukning bidrar till.

CITyFiED drivs, förutom i Lund, också i Laguna del Duero i Spanien och i Soma i Turkiet. Projektet ska sprida erfarenheter och kunskap inom branschen, akademien och till allmänheten för att bidra till en hållbar stadsut­veckling i Europa. 50 europeiska städer följer projektet för att kunna dra nytta av och återanvända de lösningar som utvecklas och provas inom ramen för CITyFiED.

- De utmaningar vi möter i Linero finns i många bostadsområden i Sverige och runt om i Europa. Med innovativa lösningar kan Kraftringen bistå fastighetsägare att på ett kostnadseffektivt sätt energieffektivisera befintliga fastigheter, säger  Liisa Fransson som är Kraftringens projektledare i CITyFiED-projektet.

Läs mer om CEEP:s CSR Label
Läs mer om Kraftringens hållbarhetsarbete
Läs mer om Kraftringens arbete i CITyFiED-projektet

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]