Till startsidan
Translate

Ny värme i Dalby!

2017-12-04 16.51

Sedan våren 2017 har Kraftringen arbetat med att utöka vårt fjärrvärmenät från Lund till Dalby. Under måndagen 4 december togs ledningen i drift och våra värmekunder i Dalby får nu värme och varmvatten från bland annat vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta.

Samtliga grävarbeten i Dalby är nu avslutade och även en del av de nyanslutningar som ingår i projektet. Under januari kommer samtliga nya fastigheter vara anslutna och klara.

De närmaste veckorna kan det förekomma mindre driftstörningar på värmen och varmvattnet i samband med arbeten i systemet. Dessa kommer vara av mindre omfattning och troligen knappt att märkas hos dig som kund.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]