Till startsidan
Translate

Laddstolpar för en hållbar ekonomi

Laddstoplar

Våra laddstolpar säkerställer att du och din verksamhet kan ladda era bilar så effektivt som möjligt. Genom skräddarsydda lösningar kan vi styra laddstolparna så att laddningen anpassas efter den tillgängliga kapaciteten i elnätet, och att du som kund därmed undviker onödiga extrakostnader. 

Att byta ut fossilbilar till elbilar kan komma att löna sig även ur ett ekonomiskt perspektiv. Förutom minskade koldioxidutsläpp har elfordon också en hög motoreffektivitet, vilket leder till minskade kostnader för drivmedel. Dessutom har de låga servicekostnader. Detta gör elbilen till ett ekonomiskt gott alternativ för många verksamheter. Moderna laddstolpar kan förkorta laddningstiden av dina fordon, vilket gör att du kan använda dem på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt.

Du kan också ta del av energi- och miljöstatistik med uppgifter om hur mycket dina laddstolpar har använts och hur detta har lett till minskad miljöpåverkan – nyckeltal som sedan kan användas i företagets miljörapporter.

Laddstolpar och elbilar för en hållbar stadsmiljö

Elbilar ger inga lokala utsläpp, utan de enda direkta utsläppen de ger upphov till är då elen produceras. I Norden är utsläppen vid produktionen av el mycket låga. Det finns också flera elbilstillverkare som jobbar med att utveckla lösningar för att återanvända bilarnas batterier som energilager. Man kommer då att få ett ännu bättre resursutnyttjande per elbil.

Laddstolpar - Elbilar är tre gånger så effektiva

Dessutom är elbilar cirka tre gånger mer effektiva än fossilbilar. Om alla personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder i Sverige hade gått på el skulle energianvändningen inom transportsektorn minska med två tredjedelar. Transporter står för ca 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp, vilket gör elfordon och tillgängliga laddstolpar till en av nutidens viktigaste klimatinsatser.

Samtidigt som antalet elbilar ökar minskar också städernas problem med buller och höga utsläppsnivåer av stoft och partiklar. Elektrifiering av transportsektorn – och tillgången till laddstolpar – menar vi är en förutsättning för en långsiktigt hållbar stadsmiljö.

Framtidens stad kan bli en plats utan vare sig buller eller avgaser och med våra laddstolpar vill vi bidra till den utvecklingen. 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]