Till startsidan
Translate

Elnät

Elnät

Vi på Kraftringen ansvarar för drift, underhåll och investeringar i elnätet. Alla som bor i våra nätområden har möjlighet till elanslutning via oss och enligt svensk lagstiftning har vi en skyldighet att ge alla tillgång till elnätet.

Nästa generations elnät, så kallade ”smarta nät”, ställs inför nya utmaningar exempelvis genom lokal mikroproduktion. De nya näten, som både ska kunna ”ge och ta”, kräver smarta funktioner så att konsumtionen kan styras till tidpunkter med stor tillgång på förnybar energi.

I omställningen till ett hållbart energisystem har elnätet också en viktig del i uppbyggnaden av infrastruktur för elbilsladdning. Kraftringen har i egen regi eller med samarbetspartners satt upp 15 laddstolpar för elfordon i Lund och en i Hörby där kunden kan ladda sin elbil gratis. Vi har också en egen eldriven fordonspool bestående av elbilar, elmopeder och elcyklar som används av personalen för bland annat transport mellan kontoren. En mils körning i elbil kostar inte mer än cirka 2 kronor i energikostnad och släpper inte heller ut några partiklar eller avgaser i närmiljön.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]