Till startsidan
Translate

Samhället

Med affärsmässig samhällsnytta som ledord arbetar Kraftringen med frågor som är kopplade till en hållbar samhällsutveckling. Resurseffektivisering och utsläppsminskning i stor skala utgör förutsättningar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vårt mål är att ha en helt fossilbränslefri produktion av värme och el senast år 2020.  

Engagemang för hela samhället

När vi tar ansvar för morgondagens samhälle lever vi vår vision; Energi för framtida generationer och i vårt arbete har vi följande prioriteringar:

  • Bidra till en hållbar samhällsutveckling
  • Leveranssäkerhet
  • Vara en pedagog i energifrågor
  • Forskning och utveckling
  • Barn och ungdomar 
  • Sponsring 
  • Mänskliga rättigheter 

Genom affärsmässig samhällsnytta levererar Kraftringen inte bara el och värme – vi bidrar också till en hållbar samhällsutveckling. Vi har idag ett genuint och växande engagemang i forskning och innovation, skolor och idrottsföreningar, branschorganisationer och andra samarbeten. Under 2015 rymde listan mer än 40 engagemang och den ökar ständigt. Läs mer om några exempel på hur vi samverkar med vår omvärld

Vi är beredda på det oväntade

Kraftringen har överlag en god leveranssäkerhet och arbetar ständigt med att förbättra leveranssäkerheten ytterligare. När vi frågar våra kunder och andra intressenter vad som är viktigast för dem i vår verksamhet, är det vanligaste svaret "att strömmen inte bryts". Vi vet att när strömmen går, huset blir kallt eller internet går ner, blir vårt samhälle snabbt mycket sårbart. Därför arbetar vi ständigt för att undvika avbrott, lösa dem så snabbt som möjligt när de sker och hålla kunderna informerade om vad som händer. Liksom hela energibranschen lyder Kraftringen under sträng lagstiftning som syftar till att hålla nere kostnaderna för kunden och säkerställa en god leveranssäkerhet. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]