Till startsidan
Translate

Återbruket (Lomma/Bjärred)

Återbruket (Lomma/Bjärred)

Återbruket ligger i utkanten av Lomma och syns från E6:an när man passerar Lomma.

Återbruket producerar både värme och el med hjälp av återvunnet trä från till exempel rivningsarbeten. Värmeverket förser Lomma med fjärrvärme och eventuellt överskott skickas till Lund. Under vintern täcker inte Återbruket Lommas behov, och då skickas värme istället från produktionsanläggningarna i Lund till Lomma.

Återbruket har även ett större lager av olika trämaterial till förbränning på gården. På området finns en fordonsvåg där mottagning av bränslet sker, sedan krossas och förbereds materialet så att det kan brännas och användas för att generera fjärrvärme och el till Lomma och Bjärred med omnejd.

Återbruket har en cirkulerande fluidiserad bäddpanna, CFB, vilket innebär att bränslet "svävar" ovanför en sandbädd där det hela tiden cirkulerar luft. Det gäller att hålla rätt temperatur i bädden för att förbränna materialet med så lite utsläpp som möjligt och utan att sanden smälter och skapar problem inuti pannan. CFB är en vanlig metod för att återvinna material som annars hade varit komplicerade att hantera. Återbruket ger vid normal drift ca 12 MW fjärrvärme och 4 MW el och producerar årligen ca 65 GWh värme och 20 GWh el.

Som reserv finns en gaspanna i Alnarp för att möta behovet om Återbruket inte skulle leverera. Denna används ytterst sällan då det är bättre för miljön att skicka fjärrvärme från Lund.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]