Till startsidan
Translate

Om Örtoftaverket

Om Örtoftaverket

Bakgrund

Redan i början av 2000-talet började visionen om ett nytt biokraftvärmeverk ta form inom Kraftringen. Det fanns ett behov av att effektivisera och modernisera produktionen av fjärrvärme i kommunerna Lund, Eslöv och Lomma, som tillsammans bildar koncernens största fjärrvärmenät. Men visionen innefattade också högt satta klimatmål. Verket skulle eldas med lokala och regionala förnybara bränslen, och på så sätt bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt, och till att nå såväl regionens som Sveriges klimatmål. 2006 lämnades de första ansökningarna in om bygglov. I mars 2012, efter en sex år lång tillståndsprocess, kunde spaden sättas i marken. Örtoftaverket är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som producerar värme motsvarande halva fjärrvärmebehovet i Lund, Lomma och Eslöv (500 GWh) samt el motsvarande Eslövs årsbehov (220 GWh).

Idag

Örtoftaverket stod klart 2014 och byggdes för att effektivisera vår fjärrvärmeproduktion, samt att bidra till Sveriges klimatmål. Biokraftvärmeverket producerar värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela behovet i Eslöv.

Eftersom verket eldas med regionala och lokala biobränslen (skogsbränsle, returträ och torv) räknar man med att bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen. Här eldas toppar, grenar och andra trädrester som blir över efter avverkning som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Returträ som rivningsvirke, gamla lastpallar och liknande blir också till flis och värme, liksom regelrätta träd och stockar. Cirka 310 000 ton bränsle per år behövs. De flesta leverantörer finns i Skåne och södra Småland.

Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin med en investeringskostnad på 1,8 miljarder svenska kronor. Det är en viktig och miljöriktig investering för att säkra fjärrvärmens framtid i Skåne.

Ladda ner vår broschyr

Om du vill veta mer om Örtoftaverket så kan du läsa mer i vår broschyr nedan. Där kan du läsa mer om bränslen, hållbarhet och olika siffror och fakta om biokraftvärmeverket.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.

 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]