Till startsidan
Translate

Värmeverket (Klippan)

Värmeverket (Klippan)

I vår strävan att minska behovet av fossila bränslen i vår produktion har vi de senaste åren investerat i nya biobränslebaserade värmepannor till våra produktionsanläggningar i Klippan med omnejd. På Fabriksgatan i Klippan ligger vår största anläggning och verket eldas med biobränsle såsom skogsflis och bioolja (rapsfettsyra) som är förnybara och samtidigt billigare än de bränslen som tidigare använts. Investeringarna har lett till att vi fasat ut fossila bränslen såsom naturgas och olja och att vi minskat koldioxidutsläppen med cirka 6 000 ton/år.

Värmeverket i Klippan består av en biobränsleeldad hetvattenpanna på 5 MW och en biooljepanna på 8 MW. Genom att installera utrustning som renar och kondenserar rökgaserna kan vi få ut ytterligare energi, cirka 1 MW som tillförs fjärrvärmenätet. Hösten 2014 driftsattes även en ny biobränsleeldad panna i befintlig anläggning på 4 MW som kommer att fasa ut den sista naturgasen i produktionssystemet.

Värmeverket Svartbrödersgatan

Detta värmeverk används främst som en reservanläggning till vår biobränslebaserade produktionsanläggning på Fabriksgatan. Värmeverket har en värmepumpanläggning på 2 MW effekt som tar vara på värmeenergi i Rönne å.

Panncentral Tegelbruket

Även panncentralenTegelbruken fungerar som ett komplement till vår produktionsanläggning på Fabriksgatan. Anläggningen ligger i centrala Klippan och eldas med bioolja och har en effekt på 6 MW. Den används framförallt som reservkraft de kallaste vinterdagarna.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]