Till startsidan
Translate

Årsstämma

Varje år håller vi en årsstämma där ägarna fattar viktiga beslut. På denna sida samlar vi all information kring årsstämman – till exempel program och protokoll från vår senaste årsstämma.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 äger rum tisdagen den 24 april, klockan 11.00 i Lund.

Valberedning

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter till ett ägarforum. Ägarforumet har bland annat att fullgöra de åtagande som enligt Svensk Kods regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Kraftringen regleras i aktieägaravtalet. Ägarna utser ombud som på års- och bolagsstämma röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse, som i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige.

Revisorer

Årsstämman har, för perioden fram till årsstämma 2018, valt revisionsbolaget Ernst & Young, med Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]