Till startsidan
Translate

För leverantörer

Att lämna anbud

Vi rekommenderar att du har någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar, till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst.

En upphandling genomförs alltid skriftligt och elektroniskt. I första hand lämnas anbuden elektroniskt via Vismas upphandlingssystem Tendsign, men kan undantagsvis även lämnas via bud eller skickas per post. I upphandlingssystemet kan bilagor bifogas. Anbud via fax eller e-post accepteras inte.

När anbudet utformas är det viktigt att följa anvisningarna och bifoga samtliga begärda handlingar, till exempel svarsmallar och miljö- och prisbilagor. Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven eller kommer in för sent får inte tas upp till prövning.

Uppföranderegler för leverantörer

För att säkerställa att våra leverantörer och deras intressenter arbetar efter samma etiska ramar som oss har det tagits fram särskilda krav och kriterier i form av uppföranderegler. Reglerna baseras på vår företagsfilosofi och syftet är att skapa tillförlitliga och långsiktiga leverantörsrelationer. Kraftringens uppföranderegler för leverantörer godkänns via vår webbplats – klicka här för att läsa igenom och godkänna uppförandereglerna.

Miljökrav

Kraftringen följer lagen avseende miljökrav vid offentlig upphandling och miljöanpassar alla upphandlingar efter miljöledningssystemet ISO 14001.

Faktureringsrutiner för våra leverantörer

Här hittar du Kraftringen faktureringsrutiner för leverantörer. De fakturor som saknar obligatoriska uppgifter eller märkning enligt våra krav returneras.

Har du några frågor?

Du är välkommen att skicka e-post till oss på upphandling@kraftringen.se


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]