Till startsidan
Translate

Godkänn uppföranderegler för leverantörer

Uppföranderegler för leverantörer

För att Kraftringen ska kunna anlita dig som leverantör måste ditt företag intyga att ni följer Kraftringens Uppföranderegler för leverantörer. Kan ni inte intyga att uppförandereglerna följs kan Kraftringen komma att avbryta samarbetet eller upphöra att anlita er som leverantör. 

Vid eventuella framtida förändringar i uppförandereglerna kommer leverantören att få ett meddelande om detta och på nytt få möjlighet att godkänna reglerna. 

Godkännande

Leverantören godkänner Kraftringens uppföranderegler för leverantörer och intygar på samma gång att dessa följs.

Om Kraftringen får kännedom om handlingar eller förhållanden som inte är förenliga med uppförandereglerna har Kraftringen rätt att kräva att leverantörer vidtar nödvändiga åtgärder. Kraftringen har rätt att avsluta köp eller andra överenskommelser med en leverantör, och/eller företag i samma företagsgrupp/koncern, om denna inte följer dessa uppföranderegler. I sådana fall har leverantören inte rätt att rikta några anspråk mot Kraftringen.

Icke-godkännande

Leverantören godkänner inte Kraftringens uppföranderegler för leverantörer. Leverantören är medveten om att detta kan innebära att Kraftringen avbryter sitt samarbete med leverantören alternativt upphör att anlita leverantören.

Godkänn Kraftringens uppföranderegler för leverantörer Här kan du läsa uppförandereglerna.
The Code of Conduct in English.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]