Till startsidan
Translate

MAX IV

MAX IV
I Lunds nya stadsdel Brunnshög ligger världens största anläggning för synkrotronljusbaserad forskning, MAX IV-laboratoriet. Laboratoriet invigdes i juni 2016.

Kraftringens kylsystem

MAX IV:s forskningsutrustning kräver en stabil och noggrant reglerad temperatur för att kunna leverera de resultat som är anläggningens syfte. Kraftringen har därför byggt ett avancerat kylsystem som kan reglera och upprätthålla mycket stabila temperaturer.

Hjärtat i kylsystemet är en energicentral som är utformad så att den dessutom återvinner den bortkylda värmen i Lunds fjärrvärmenät. För att kylning och värmeåtervinning ska fungera så effektivt som möjligt är kylsystemet uppdelat efter kylvattnets olika temperaturer, totalt finns det tre system för kylning av MAX IV:s utrustning.

Det kallaste systemet håller sju grader när det lämnar Kraftringens energicentral, det används främst för att kyla fastigheter och serverrum. Nästa kylsystem håller 23,5 grader och används för att kyla delar av forskningsutrustningen och för att hålla en jämn temperatur i den långa acceleratorbyggnaden. Systemet med den högsta temperaturen håller 48,5 grader och användas både för att tillföra värme till anläggningen och för att kyla de delar av utrustningen som tål denna rätt höga kyltemperatur.

Värmen återvinns till fjärrvärmenätet

All värme som kyls bort i något av dessa tre system återvinns till fjärrvärmenätet i Lund. Värmen i systemet med den högsta temperaturen kan vi överföra direkt till fjärrvärmenätet. De övriga två kylsystemen är kopplade till var sin värmepump där vi höjer temperaturen på den återvunna värmen till 75-80 grader.

Vid full drift i alla kylsystem kan vi återvinna 4,5 MW från MAX IV-laboratoriet, värme som annars skulle gått till spillo värmer istället motsvarande 1 500 villor i Lund. Att på detta sätt tillvarata den bortkylda värmen från en stor forskningsanläggning är unikt.

Med modern teknik tar Kraftringen alltså tillvara och återanvänder den energi forskningsanläggningen MAX IV använder för att utföra avancerad synkrotronljusbaserad forskning, så att forskningen värmer staden.

Så här går det till ...

För att beskriva Kraftringens energilösning hos MAX IV på ett lättillgängligt sätt har vi tagit fram en film som förklarar hur forskningen vid MAX-IV värmer staden Lund. Vi visade filmen på tre skärmar i samband med MAX IV-laboratoriets invigning, filmen har därför ett långsmalt format.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]