Till startsidan
Translate

Science Village Scandinavia

Syfte

Science Village Scandinavia är den del av Brunnshögsområdet i Lund som ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Visionen är en grön, urban stadsdel med tydligt fokus på forskningsverksamhet, förnybar energi och hållbara transporter.

Energilösningarna ska vara innovativa, hållbara och kostnadseffektiva, och ska stödja Science Village Scandinavias och Lunds kommuns vision för Brunnshögs energi och transporter. Ambitionen är att området ska bli en testbädd för utveckling av framtidens energilösningar för såväl kommersiella aktörer, kommun som akademi.

Kraftringens roll

Som kommunägt företag, och som ägare av fjärrvärmenät och elnät i Lund, vill vi på Kraftringen samverka kring alla de lösningar som ska tas fram för att Lund ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Så även i Science Village Scandinavia, som ligger så nära våra samarbetspartners MAX IV och ESS. Vi vill minimera elanvändningen, öka kretsloppstänkandet och jobba med lokala förutsättningar för både uppvärmning och nerkylning.

Partners

Kraftringen och Science Village Scandinavia

Tidsram

Den första detaljplanen för det 17 hektar stora området Science Village Scandinavia ska vara på plats under 2014. Samarbetet mellan parterna inleddes sommaren 2013.

Läs mer

Läs mer om Science Village Scandinavia


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]