Till startsidan
Translate

Våra kärnvärden

Kraftringen har tre kärnvärden som ligger till grund för hur vi är och agerar: mod, ansvar och engagemang. Kärnvärdena genomsyrar våra sponsringssamarbeten.

Mod

Kraftringen är ett kreativt och innovativt företag. Vi letar ständigt efter nya sätt att förändra och utveckla vår verksamhet, produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders behov. Därför prioriterar vi projekt och samarbeten som bidrar till kunskapen om energi för framtida generationer. 

Ansvar

Kraftringen är ett svenskt företag som ägs av kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby, med anläggningar runt om i södra Sverige. Vi prioriterar att synas på de orter där vi är verksamma, främst i våra ägarkommuner. Vår inriktning är att vi stöttar föreningar och aktiviteter som har förankring och tydlig koppling till energi för framtida generationer i de orter som vi finns representerade. Prioriterade målgrupper för Kraftringen är barn och ungdomar. Vårt mål är att tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.

Engagemang

Vi på Kraftringen brinner för energi – i alla dess former! Därför är det viktigt för oss att de sponsringsaktiviteter vi genomför hjälper till att väcka en nyfikenhet om energi i omgivningen. Vi vill vara proaktiva och skapa en lärande miljö och detta vill vi spegla i våra sponsringssamarbeten och aktiviteter.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]