Till startsidan
Translate

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser

Fortsatt stabilt fjärrvärmepris

Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion. Både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser. De senaste fem åren har vi kunnat se tydliga resultat av det arbetet. Dels är all värme vi levererar från och med våren 2018 producerad med enbart fossilfria bränslen, dels har fjärrvärmepriset stabiliserats. 2015 höjdes det med 1 %. 2016 var det oförändrat och 2017 genomfördes en genomsnittlig sänkning av fjärrvärmepriset på 2,5 %. Detta pris låg sedan kvar även 2018. 1 januari 2019 kommer vi justera energipriset med ca 1 %, en ökning som främst beror på ökade bränslekostnader. För en genomsnittlig villa (med en förbrukning på ca 15 000 kWh) innebär det nya priset en merkostnad på ca 10 kr per månad. Kompletta prislistor hittar du längre ner på denna sida.

Standardavtal

Fjärrvärmepris 2019
Standardavtal – villor/småhus
Energipris
734 kr per MWh (73,40 öre per kWh)
Fast avgift
4 000 kr per år

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för enfamiljshus med en maximal förbrukning på 50 000 kWh/år.

Fjärrvärmepriset

Om du har standardavtal för din fjärrvärmeleverans och bor i en villa/småhus består ditt fjärrvärmepris av en fast avgift och ett energipris. Den fasta avgiften fördelas över året. Energipriset beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen.

Jämförpriser 

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här nedan kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus. 

Jämförpriser 2017/2018
Standardavtal – villor/småhus 
Årlig förbrukning

Total kostnad
per år

Fast kostnad
per år

Rörlig kostnad
per år

15 MWh
(15 000 kWh)

14 875 kr

4 000 kr

10 875 kr

20 MWh
(20 000 kWh)

18 500 kr

4 000 kr

14 500 kr

30 MWh
(30 000 kWh)

25 750 kr

4 000 kr

21 750 kr

40 MWh
(40 000 kWh)

33 000 kr 

4 000 kr

29 000 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare.  

Prisets konstruktion

Ditt totala fjärrvärmepris består av två delar. Den ena delen är den fasta kostnaden och den andra är den rörliga kostnaden.

Fast avgift (fast kostnad)
Det du betalar i fast kostnad för din fjärrvärme varje år används till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att det har en hög driftsäkerhet. En del av den fasta kostnaden används också för att kunna producera värme  inköp av ny utrustning, underhåll och utbyggnad av panncentraler.

Energipriset/Energiavgift (rörlig kostnad)
Den rörliga kostnaden beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Produktionskostnaden bestäms till största delen av bränslekostnaden.

Rörligt avtal

Fjärrvärmepris 2019
Rörligt avtal – villor/småhus
Energipris
1 019 kr per MWh (101,90 öre per kWh)

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för enfamiljshus med en maximal förbrukning på 50 000 kWh/år. 

Fjärrvärmepriset

Om du har rörligt avtal för din fjärrvärmeleverans och bor i en villa/småhus består ditt fjärrvärmepris av ett energipris. Energipriset (rörlig kostnad) beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen.

Jämförpriser 

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här nedan kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus. 

Jämförpriser 2017/2018
Rörligt avtal – villor/småhus 
Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Rörlig kostnad per år

8 MWh
(8 000 kWh)

8 072 kr

8 072 kr

10 MWh
(10 000 kWh)

10 090 kr

10 090 kr

14 MWh
(14 000 kWh)

14 126 kr

14 126 kr

Jämförpriserna är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare.  

Prisets konstruktion

Energipriset (rörlig kostnad) baseras på produktionskostnaden och påverkas således av prissättningen på det bränsle som används vid produktionen av fjärrvärme. Energipriset i denna avtalsform påverkas också av kostnader för underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet och för produktion av fjärrvärme.


Grunder för prissättning av fjärrvärmepriset

Differentierad (olika) prissättning för privatpersoner och företag

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift  bara vid nyanslutning

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Du är välkommen att kontakta oss för offert och pris.

Värmeväxlare

När det är dags att byta ut din värmeväxlare lämnar vi gärna en offert på ny utrustning och installation. Kontakta oss för offert och pris.  

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


 • Prislista villor/småhus 2018

  Det här är vår prislista för dig som har standardavtal för fjärrvärme och bor i villa/småhus. Priserna gäller från och med den 1 januari 2018 och tills vidare.

  Avdelning: Prisbilaga

  2018-01-10
 • Prislista villor/småhus 2017

  Det här är vår prislista för dig som har standardavtal för fjärrvärme och bor i villa/småhus. Priserna gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare.

  Avdelning: Prisbilaga

  2016-09-15
 • Prislista rörligt avtal villor/småhus 2017

  Det här är vår prislista för dig som har rörligt avtal för fjärrvärme och bor i villa/småhus. Priserna gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare.

  Avdelning: Prisbilaga

  2016-09-15

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]