Till startsidan
Translate

Projektet bakom Solkartan

Projektet Solkartan är ett samarbete mellan Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola och Solar Region Skåne, med ekonomiskt stöd av Region Skånes Miljövårdsfond. En del av projektet genomfördes som ett examensarbete vid institutionen för ekosystemteknik på LTH (längst ner på denna sida kan du ta del av examensarbetet).

Syftet med projektet var att främja produktionen av förnybar el, i synnerhet solel. Projektet handlade om att utveckla en metod för att ta fram en solkarta och att göra denna tillgänglig för allmänheten, bland annat genom publicering på Kraftringens webbplats.

Målet med kartan var att skapa ett lättillgängligt verktyg för såväl små som stora fastighetsägare som funderar på om fastigheten är lämplig för att installera solceller på.

Metoden bakom kartan har beskrivits och gjorts tillgänglig för andra aktörer inom energibranschen och kommuner som är intresserade av att öka solelproduktionen.

Hur är kartan framtagen? 

2009 gjordes två flygningar i Lund för att samla in höjddata genom laserskanning. I centrala Lund samlades data in med helikopter från låg höjd och 15 punkter per kvadratmeter. I övriga kommunen gjordes en liknande skanning med flygplan på högre höjd och 1,6 punkter per kvadratmeter. Det innebär att upplösningen blir högre i centrum än i resterande delar av kommunen.

Hur exakta är värdena?

Kartan tar hänsyn till skuggning från de träd och byggnader som fanns vid insamlingstillfället. Utanför centrum där data är mer begränsad, är det inte möjligt att urskilja skorstenar och liknande mindre objekt som kan störa solinstrålningen på tak. Sedan datainsamlingen gjordes har några byggnader och en del vegetation både tillkommit och försvunnit. Därför är det viktigt att se kartan som ett hjälpmedel snarare än exakt sanning.

Är du intresserad av solceller?

Är du intresserad av att köpa solceller via Kraftringen, så är du välkommen att kontakta oss

Mer information

Vill du veta mer om solceller, tekniken bakom eller solcellsleverantörer är du välkommen att besöka den ideella föreningen Solar Region Skånes webbplats


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]